Op zich klinkt het misschien wat vreemd dat je als particulier belasting over de toegevoegde waarde, kortweg btw, kunt terugvragen bij de Nederlandse fiscus, vanwege een investering in zonnepanelen. Maar toch is het zo. Volgens de Wet op de omzetbelasting 1968 ben je met zonnepanelen op het dak van jouw woning een ondernemer. En ondernemers kunnen nu eenmaal btw verrekenen. Zo simpel is het in feite!

Toen de eerste particulieren, ruim 20 jaren, geleden hun dak vol lieten leggen met deze eerste serie zonnepanelen, was er nog geen mogelijkheid om btw te verrekenen op de aanschaf, de installatie en/of het onderhoud van zonnepanelen. De particulieren gingen ervan uit dat hun voordeel zat in de besparing op hun maandelijkse energienota. En dat was het wel zo’n beetje. Het terugleveren aan het energienet en daar een vergoeding voor ontvangen was vaak onmogelijk, of in ieder geval lastig te realiseren. Tegenwoordig wordt je bij elke overstap gevraagd of je ook terug aan het net levert. Deze optie ontbrak in de beginjaren.

Totdat op 20 juni 2013 Het Europese Hof van Justitie besliste, in een rechtszaak, dat het exploiteren van zonnepanelen op het dak van een huis gezien wordt als ondernemerschap. Om als ‘kleine btw-ondernemer’ in beeld te komen, moet je begrijpen, is niet zoveel nodig, namelijk:

  • deelname aan het economisch verkeer (je maakt producten of levert diensten)
  • inkomsten uit het ondernemerschap (deze producten of diensten leveren regelmatig geld op)

En van beiden is sprake als je zonnepanelen op jouw huis exploiteert. Je levert namelijk stroom aan de energiecentrale, jouw eigen energieleverancier verrekent deze inkomsten met jou. Dus er is sprake van deelname aan het economisch verkeer (je investeert, onderhoudt en levert), en regelmatige inkomsten (je krijgt een vergoeding voor de door jou opgewekte stroom). De wet op de omzetbelasting is hierin leidend en het Europese Hof van Justitie was heel duidelijk!

Je bent dus een kleine ondernemer voor de omzetbelasting(OB). Je kunt btw terugvragen over de investering en de gemaakte kosten voor het plaatsen en onderhouden van deze zonnepanelen. De door jou betaalde btw over aanschaf en installatie, 21% van het factuurbedrag, krijgt je terug van de fiscus. Echter de stroom die je levert aan het net, alle jaren daarna, bevat btw die je eigenlijk periodiek weer moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Daarom is het zo belangrijk om te opteren voor de ‘kleineondernemersregeling(KOR)’. Door te opteren voor de KOR is er maar één keer een verrekening. Die uitvalt in jouw voordeel. Namelijk alleen maar een teruggave over de investering en de installatiekosten. Daarna kun je weer worden uitgeschreven als ondernemer.

Hiervoor moet je wel een aantal dingen regelen.

  • Doe tijdig de aanvraag voor de teruggave van btw bij de Belastingdienst. De termijn hiervoor is 6 maanden. Nu wordt het misschien een beetje technisch. Maar mocht je om welke reden dan ook langer hebben gewacht dan 6 maanden voor het terugvragen van de vooruitbetaalde btw, dan kun je altijd nog ambtshalve vragen om een teruggave. Je hebt voor een periode van 5 jaar recht op deze teruggave. Je bent dan echter wel afhankelijk van de bereidwilligheid van de betreffende belastinginspecteur die jouw verzoek behandelt. In de praktijk zal dit niet zo’n probleem zijn.
  • Op de tweede plaats zijn er een aantal administratieve handelingen nodig voor een correct verzoek tot teruggave. De Belastingdienst heeft hiervoor een standaardformulier ontwikkeld dat je eenvoudig hier kunt downloaden, vanaf de website van de Belastingdienst. In drie voorgeschreven stappen maak je het verzoek tot teruggave van de btw compleet. Je kunt kiezen voor de werkelijke bedragen of voor forfaitaire bedragen (bedragen uit een lijst per situatie).
  • Het is heel belangrijk dat jouw naam op de factuur van de installateur staat, en dat jouw naam op de factuur van jouw energieleverancier staat. Dus de maandelijkse factuur van bijvoorbeeld Vattenfall, Eneco of een andere energieleverancier.
  • Tenslotte, als je al een ondernemer bent dan gelden er aparte regels. De Belastingdienst heeft ook voor deze ondernemers een aparte link op hun website gezet, die je hier vindt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.